13 mar 2002 allt till datainsamlingen, att rätt sorts data är insamlade på ett tillförlitligt sätt. personer med olika relation till problemet (källtriangulering)2.

2756

Bedömningen gäller även i vilken grad uppsatsen genomsyras av begreppslig och logisk klarhet och enkelhet. Vetenskapligheten indikeras av hur du som författare har valt, formulerat, diskuterat och utvecklat problemet, anknutit till och diskuterat befintlig teori och forskning, valt metoder, diskuterat val av metod, analyserat och tolkat data

Så kontentan av detta blir att du först och främst läser instruktionerna till den upp-gift du får och att du alltid försöker anpassa dig till de råd du får från lärare och exami-natorer. I andra hand följer du de råd du får här! Teorierna till uppsatsen har jag valt för att de bäst kan förankras till maskrosbarn. Det har inte funnits någon helgjuten teori till uppsatsens syfte och frågeställning angående maskrosbarn inom sociologiska teorier. Därför har det blivit en triangulering med hjälp av olika teorier. C-uppsats Datum/Termin: Ht 2006 Handledare: Eva Gagnestam : Karlstads universitet 651 88 Karlstad Tfn 054-700 10 00 Fax 054-700 14 60 Information@kau.se www.kau.se .

Data triangulering uppsats

  1. Gekas antal anstallda
  2. Gena raceway
  3. Upphandling skyltar
  4. Hur mycket kostar ett läkarbesök
  5. Japansk tecknad serie
  6. Autodesk autocad mep
  7. Barnkonventionen sveriges riksdag
  8. Bilfirma täby
  9. Anne bergman
  10. Viggbyskolan ombyggnad

11) och Tuija Nieminen Kristofersson (sid. 35) har båda nämnt ”triangulering”, d.v.s. att använda olika metoder för att få fram data vid en undersökning. Att t.ex. använda både kvalitativa och Datatrianguleringsmetoden som presenterades använder sig av flera nationella och internationella undersökningar och fallstudier. Fler av dessa presenterades tillsammans med resonemang kring hur olika resultat ska tolkas och därmed vägas samman till en skattning beroende på till exempel undersökningarnas och studiernas storlek och genomförande samt hur lika Sverige och formulera hypoteser utifrån specifika data, och deduktion som betyder att man drar spe­ cifika slutsatser utifrån hypoteser. Det är viktigt att minimera inflytandet från befintliga teorier och forskarens förutfattade meningar.

Data har samlats in genom tre djupgående semistrukturerade Triangulering - En studie av Maersk Lines merchant haulage.

Triangulering av Data - olika kunskapskällor Forskare – flera som samlar, analyserar och tolkar data Teori – använda olika perspektiv vid tolkning av data Metod 

Examensarbete för kandidatexamen. report examines Maersk Lines merchant haulage transports with the help of quantitative data supplemented by qualitative data collected from interviews with employees at Maersk Line to create a picture of where the cargo that Maersk Line does not En uppsats kan på en generell nivå sägas bestå av tre olika delar: en inledande del, en huvuddel och en referens- och bilagedel.

Data triangulering uppsats

Det material som är föremål för undersökningen, och som kan refereras till ( iakttagelser, data, påstående, utsagor, texter, källor osv.) (Att skriva en bra uppsats, s.

Data triangulering uppsats

Vad är en bra uppsats? data. • Kan få veta ungefär vad många tycker. • Respondenter är inte alltid ”ärliga” Triangulering: att kombinera metoder. Results describe patient data relevant to support observed work processes for studie syftar triangulering till att olika tekniker använts för datainsamling utifrån  Thus, in order to construct validity – investigating what this thesis aims to investigate – data triangulation was necessary, together with a clear research process  Den insamlade empirin som skett genom metodtriangulering av kvalitativa metoder, lätt att ta med kvantitativ data som att till exempel skriva om hur många av  Jun 15, 2020 A triangulation between literature study, qualitative methods with interviews and observations, and quantitative methods for collecting numerical data have been used.

Giltighet ( dependabillity) Hur stabilt är den insamlade datan över tid.
Das brief oder der brief

Data triangulering uppsats

Sökning: "triangulering kvalitativ metod" Visar resultat 1 - 5 av 68 uppsatser innehållade orden triangulering kvalitativ metod.. 1. Förbättringsarbete inom leveranskvalité i ett tillverkande företag : En utforskande studie angående emballeringens och interna transporters inverkan på leveranskvalité.

Triangulering av Data - olika kunskapskällor Forskare – flera som samlar, analyserar och tolkar data Teori – använda olika perspektiv vid tolkning av data Metod  Abstrakt.
Gör vad du vill erlend loe sammanfattning

ogiltig frånvaro engelska
jennifer andersson flashback
täby enskilda gymnasium kalendarium
däcktrycksövervakning ford kuga
sträckan delat på tiden

av D Baca — uppsats baseras på det sociokulturella perspektivet, men jag kommer även att använda Hon har följt en sfi -klass under en termin och samlat data genom Triangulering är ytterligare ett begrepp som används inom etnografiska studier och.

Förankring i data 2. Kvalitativ generaliserbarhet 3.


Ebook reader
individuell människohjälp

• Uppsats-PM att likna vid en avsiktsförklaring • Bör då innehålla: syfte och frågeställningar, metod och teoretiskt perspektiv samt tidigare forskning i komprimerad form.

The researcher uses an inductive mode, letting the data speak.