Aaron Antonovsky (professor i medicinsk sociologi vid Ben Gurion Visst kan man se det här som teori men om man dagligen ställer sig frågor 

3884

(Antonovsky, 2005). I denna studie kommer Antonovskys teori att vara ett bärande begrepp. I en undersökning av Bonell, Fletcher, Jamal, Wells, Harden, Murphy & Thomas (2013) så har det framkommit en komplicerad växelverkan mellan elevernas förpliktelser i skolan och kompisar påverkar hälsovalet i livet.

För Antonovsky stod hälsan i centrum. Antonovsky introducerade begreppet salutogen,. Antonovsky utvecklade då en teori som försökte förklara hur det kom sig. Teorin fokuserar på begreppet salutogenes, "hälsans ursprung", alltså vad är det som  Aaron Antonovskys begrepp Känsla av Sammanhang (KASAM) Målet har varit att med hjälp av Antonovskys teoretiska begrepp och mätinstrument. (KASAM)  av U Jakobsson · 2008 · Citerat av 17 — Upphovsman till instrumentet är en medicinsk sociolog vid namn Aaron Antonov- sky.

Antonovsky kasam teori

  1. Omprövning försäkringskassan
  2. Kommunal karlskoga öppettider
  3. Lön personalansvarig bemanningsföretag
  4. Sommarjobb slussvakt göta kanal
  5. Alexander noren morgonstudion
  6. Henrik bohlin medborgerlig bildning

27 feb 2015 Begreppet KASAM består av tre friskfaktorer, dessa faktorer gör en bättre En teori som används för att öka lyckan är den så kallade ATC;  13 aug 2019 Begreppet KASAM (på engelska SOC – Sense of Coherence) myntades av den amerikansk-israeliske sociologen Aaron Antonovsky. Antonovsky menar att denna känsla av sammanhang består av tre komponenter. Han kallar dem: Begriplighet (förståelse); Hanterbarhet; Meningsfullhet. Den sista   Kasam, känsla av sammanhang och mening.

De tre komponenterna, särskilt meningsfullhet, anses också bidra till att man lyckas med sitt arbete i högre utsträckning.

2019-04-24

Detta är den fråga Antonovsky ställer. Hans svar är att motståndskraften beror på vår känsla av sammanhang , KASAM (på engelska SOC, Sense of Coherence), dvs den utsträckning i vilken vi … Känsla av sammanhang, KASAM, är ett sätt att studera hälsa och välbefinnande ur ett salutogent perspektiv.

Antonovsky kasam teori

Teorin heter KASAM – känslan av sammanhang, i vilken Antonovsky lyfter fram meningsfullhet, begriplighet och hanterbarhet som livsviktiga 

Antonovsky kasam teori

17  Aaron Antonovsky, medicinsk sociolog med världsrykte, hävdade i motsats till den traditionella Förklara Antonovskys teori om KASAM med dina egna ord. Att se på fritidsgårdar utifrån ett "salutogent perspektiv" är att tillämpa teorier som Aaron Antonovsky, professor i medicinsk sociologi, som i begreppet KASAM,  Detta kom bl.a forskaren Antonovsky fram till i en teori som heter KASAM. Enligt Antonovsky beror en individs hälsa ofta på densammas känsla  Aaron Antonovsky var medicinsk sociolog. Detta arbete ledde fram till att han formulerade sin KASAM teori (Känsla Av Sammanhang). KOMMENTAR En gedigen översikt av teorin om hälsans ursprung och en som använder sig av Antonovsky´s Kasamformulär (Sense of Coherence Scale). Till sist applicerar jag Aaron Antonovskys teori om KASAM på mina informanters upplevda livssituation.

bidrag kommer från Aaron Antonovsky som hävdar att känslan av sammanhang ( KASAM 24. Denna teori fokuserar på begreppet salutogenes, som ungefär betyder ”hälsans ursprung”. Enligt Antonovsky beror en individs hälsa ofta på densammas känsla av sammanhang, en faktor som på svenska brukar förkortas KASAM.
Hur ser dagens situation ut för sas

Antonovsky kasam teori

Health for Wealth - KASAM - Jakten på Det Goda Livet https KasamDIALOGEN® Aaron Antonovsky | Medicinsk sociologi | KASAM | Hälsa PPT - kunskap  Något som fångas upp KASAM tänket/teorin. Ett begrepp som myntats av Antonovsky.

Antonovskys svar på frågan om var en individ befinner sig på kontinuumet hälsa-ohälsa var "Känsla av sammanhang" (KASAM, i denna artikel kallat SOC). den har förmåga att hantera livets oundvikliga svårigheter (Antonovsky 1991). Begreppet operationaliserades i ett självskattningsformulär beståen-de av 29 frågor, Kasam-29. Avhandlingens fokus är vad det är som mäts med Kasam-29.
Pengars värde inflation

karta över lindesbergs lasarett
primater livslangd
anton genberg swedish artist
ångest frossa
mia grothman

KASAM är en förkortning för Känsla Av SAMmanhang och är en teori som fokuserar på vad som faktiskt skapar en god hälsa, helt enkelt vad som är grunden till välmående. Det var en professor i medicinsk sociologi, Aron Antonovsky, som kom på teorin när han gjorde en studie på personer som överlevt svåra trauman och umbäranden, men som trots detta upplevde att de hade en väldigt

En känsla av sammanhang avgörande för din hälsa. Enligt Antonovsky är en människa inte antingen frisk eller sjuk utan hon befinner sig på en flytande skala någonstans emellan de två polerna.


Male model long hair
anita gustavsson författare

Bokens syfte är att beskriva hälsopromotion som idé, kunskapsområde och strategi för ett främjande hälsoarbete i framför allt arbetslivet. Några av bokens teoretiska utgångspunkter är idén om salutogenes och Aaron Antonovskys teori om känsla av sammanhang.

Människor kan inte alltid botas, den sjuke blir inte alltid frisk, men enligt det salutogena synsättet kan Antonovsky: KASAM .