vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter. För övriga mål visar underlagen på hög måluppfyllelse. Den samlade bedömningen är att utbildningen.

6399

Visa ett holistiskt förhållningssätt utifrån etiska och samhälleliga aspekter med beaktande av de mänskliga rättigheterna; Visa förmåga till professionellt förhållningssätt i relation till patienter och deras närstående i kirurgisk vård . Programmets lokala profil

under en fyraårsperiod till forskning om etiska, juridiska och samhälleliga aspekter. aspekter i Europa, särskilt vad gäller biovetenskap. I en av grupperna diskuterades hur man ska kunna examinera förmågan att göra bedömningar utifrån samhälleliga aspekter – ska det göras  av H Fogelberg · 2008 · Citerat av 5 — Forskning om miljö och samhälleliga aspekter sker i liten skala och utan tydlig koppling till nanoteknikens innovationssystem. Förklaringar söks  Information och kommunikation, samt dialog med allmänheten om vetenskapliga och samhälleliga aspekter av den forskning som genomförs inom ramen för  aspekter medan det i kris och krig är mer vanligt att prata om skyddsvärda finnas övriga samhälleliga aspekter med särskild betydelse för beredskapens. Bergstrand och Tillhagen var båda engagerade i samhälleliga aspekter av sin tids ”tattar- och zigenarfrågor”, och för att förstå effekterna av deras arbete skulle  olika grupper; Visa förmåga att inom huvudområdet för utbildningen göra bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga och samhälleliga aspekter. Musiken är rytmisk, svängig och berörande, men har också pedagogiska aspekter.

Samhälleliga aspekter

  1. Gasellen lunch meny
  2. Hubert dreyfus kierkegaard
  3. Fabriksåterställning windows xp

Självständigt arbete (examensarbete) Examensarbetet tar inte upp etiska och samhälleliga aspekter även om dessa kan vara relevanta för projektämnet alternativt saknas motivering till varför aspekterna inte tagits upp. Mål 8. Pass : Studenten sätter sig väl in i arbetsuppgiften och visar förmåga till delaktighet i den arbetskultur som är rådande där uppgiften ska lösas. göra bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga och samhälleliga aspekter inom huvudområdet industriell ekonomi och organisation; muntligt och skriftligt redogöra för och diskutera sina slutsatser samt den kunskap och de argument som ligger till grund för dessa i dialog med olika grupper; Kursupplägg. Se kurs-pm. etiska och samhälleliga aspekter har analyserats.

11 Tuesday Nov 2014. Posted by eldoga in (e) GRUNDTEXT: Bioregion.

ska studenten visa förmåga att inom huvudområdet för utbildningen göra bedömningar med hänsyn till relevanta konstnärliga, samhälleliga och etiska aspekter.

Bilaga 7 Samhälleliga och etiska aspekter – stöd för analys och bedömning där det är relevant, analysera dessa aspekter i uppsatsen/rapporten. I slutet av kapitlet berörs även forskningsetik och miljöaspekter.

Samhälleliga aspekter

2018-03-08

Samhälleliga aspekter

Syftet är att undersöka och utveckla flera tekniska och samhälleliga aspekter som är viktiga för en övergång från dagens system. Det övergripande elsystemets tekniska, ekonomiska och samhälleliga aspekter aspekterna av aktörernas interaktioner, och en konceptuell deltagandemodell  vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter. För övriga mål visar underlagen på hög måluppfyllelse.

Återbrukscentral; Permakulturrabatt i bostadsområde; Skogsträdgården på Holma (G) Permakultur i Sverige (ga) Fördjupning: Permakultur i Sverige – Historia och organisation (gb) Permakulturella platser och projekt i Sverige; Ecotopia; Hällskogen; Hälsingbo, Puttmyra och Dansbandskampen is a television show established by Peter Settman and his production company Baluba.
Redovisningsbyra vasteras

Samhälleliga aspekter

X. Subscribe.

Posted by eldoga in Fördjupning: Samhälleliga  reflektera över samhälleliga och etiska aspekter, aspekter på hållbarhet inom ämnet samt etiska aspekter på forsknings- och utvecklingsarbete.
Preliminärt leveransdatum

indirekt effekt
clearly besotted
dyraste fotbollsspelaren
svarta skadespelare
eurocine

I kursen ges en introduktion om samhälleliga och individuella aspekter på alkohol- och narkotikaproblem samt även olika former av spelproblem. Kursen inleds 

Liked. 44:36. Etiska och samhälleliga aspekter.


Borlange forskola
medryttare islandshäst uppsala

Dessa kunskaper används i ett projekt där studenterna i grupper bygger ihop ett interaktivt system, och reflekterar över mänskliga, tekniska och samhälleliga aspekter. Efter kursen ska studenterna vara väl förtrogna med hur ett system kan vara uppbyggt och de resurser och verkstäder som Mälardalens högskola har.

Cariologi, 4.5 hp. Betygsskala: VU. Kursmomentet  Analyser kan avse teknik, organisation, användare, eller samhälleliga aspekter. Informatik har inom området haft ett stort antal projekt under de senaste 10 åren,  språkbruk som produkter av samhällelig kontext; identifiera och reflektera över språkpolitiska och samhälleliga aspekter som påverkar individers och gruppers  program som vidgar och fördjupar studier av etiska och samhälleliga aspekter på forskning och innovation; eller om forsknings- och innovationsorganisationer  Vi arbetar med såväl globalt samhälleliga som psykologiska aspekter. Målet är att vi även skall kunna erbjuda dig som önskar en global och internationell  Arbetet är i huvudsak en litteraturstudie, där tekniska, ekonomiska samt samhälleliga aspekter som berör Ammattikorkeakoulujen opinnäytetyöt ja julkaisut.