Här hittar du bland annat verktyg för jämställdhetsarbete, information om jämställdhetsintegrering och värdegrundsarbete, planer och policys 

6510

I medeltal är kvinnors lön för arbete med ordinarie arbetstid cirka 16,1 procent Ungefär hälften av löneskillnaderna förklaras av att kvinnor och män arbetar i 

I en utvärdering som Mistra Urban Futures har finansierat, har städernas arbete studerats. Vilka erfarenheter har gjorts i städerna och hur ser jämlikhetsarbetet ut  Jämlikhet, eller social jämlikhet, är ett socialt tillstånd där alla människor inom ett utjämning mellan de olika samhällsklasserna samt lika lön för lika arbete. I kvinnodominerat arbete är förutsättningarna sämre, riskerna för ohälsa större och risken högre att arbetstagare slutar till följd av ohälsa eller missnöje. Alltför hög fysisk och emotionell belastning i kvinnokodat arbete är följder av brister i arbetsmiljön som drabbar både kvinnor och män – det är inte en fråga om Alla arbetsgivare ska arbeta förebyggande med jämställdhet på arbetsplatsen. För att möjliggöra ett jämställt arbetsliv behöver ofta åtgärder vidtas. Jämlikhet kan även inbegripa ekonomisk jämlikhet, vilket enligt socialismen är till exempel utjämning mellan de olika samhällsklasserna samt lika lön för lika arbete.

Jämlikhet arbete

  1. Annika winsth familj
  2. Enkel hushållsbudget mall
  3. Ardalan shekarabi fluga
  4. Kvällskurser södertörns högskola
  5. Äldreboende lindesberg
  6. Hyreskontrakt mall blocket
  7. Dollarkurs januari 2021

Fler tjejer än killar utsätts för sexualbrott. Tjejer bedöms ofta hårdare utifrån hur det ser ut och hur de klär sig, än  Bland annat genom att utbilda personal i likabehandling och genom HBTQ- certifiering, inom hälso- och sjukvården och i arbetet med jämställd regional tillväxt och  Arbete, familj och jämställdhet. Vid Sociologiska institutionen bedrivs forskning om familj och arbete ur ett flertal perspektiv. Forskningen är både kvantitativ och  Systematiskt arbete med mångfald i Peab. Peab arbetar sedan flera år tillbaka systematiskt med jämställdhet, mångfald och likabehandling utifrån en etablerad   Kvinnor och män ska ha lika rättigheter och praktiska möjligheter till arbete, inflytande och utveckling i sitt yrke och på sin arbetsplats. Det gäller lön, karriär,  I medeltal är kvinnors lön för arbete med ordinarie arbetstid cirka 16,1 procent Ungefär hälften av löneskillnaderna förklaras av att kvinnor och män arbetar i  Jämställdhetsstrategin anger en riktning för arbetet med jämställdhet och jämställdhetsintegrering i länet. Den ger inspel till alla som ska och alla som vill arbeta  Vi gör ofta omedvetet skillnad och behöver därför arbeta med vårt bemötande för att motverka diskriminering, fördomar och föreställningar om stereotypa mönster.

Utan främjande och förebyggande arbete – ingen jämlikhet. Jämlikhetskonferensen 2020 är en månad av inspiration och kunskap i arbetet för en mer jämlik stad.

Arbetsmarknadspolitik för ökad jämlikhet Arbete ger människor tillhörighet, gemenskap och utveckling samtidigt som den egna försörjningen ger självständighet, trygghet och frihet att forma sitt liv och sin framtid. Arbetslöshet är ett slöseri med mänskliga resurser och hindrar samhällets utveckling.

arbetets innehåll, omfattning och utveckling över tid synliggörs, vilket ökar möjligheterna att realisera programmets intention att skapa en jämlik stad. Förebyggande arbete - en investering i jämlika livsvillkor Att satsa på tidiga åtgärder och insatser i barns liv och att försöka förebygga ojämlikhet Det behövs en generell skatteöversyn, men avgörande för att öka jämlikheten är att kapitalinkomster, så som räntor, utdelningar och vinster, beskattas mer rättvist. En vanlig arbetare betalar ofta betydligt högre skatt på sin lön än vad den som har inkomster från kapital betalar.

Jämlikhet arbete

Kvinnor och män ska ta samma ansvar för hemarbetet och ha möjligheter att ge och få omsorg på lika villkor. Jämställd hälsa; Mäns våld mot 

Jämlikhet arbete

Vi är ett förbund där alla på arbetsplatsen tillsammans driver sina  Här hittar du information om hur Malmö stad arbetar med jämställdhet. Jämställdhetsintegrering är en strategi för att införliva jämställdhetsperspektivet i beslut,  Arbetet för jämställdhet måste därför börja tidigt – från dag ett.

Resultatet visade att den formella och rättsliga jämlikheten inte var tillräcklig för att arbeta mot ojämna villkor mellan kön i arbetslivet och inom familjen. - Arenor och målgrupper kopplat till hälsofrämjande arbete - Hälsofrämjande utvecklingsarbete utifrån aktuellt folkhälsoproblem - Modeller och teorier för tillämpning av långsiktigt hälsofrämjande arbete - Redovisning av ett hälsofrämjande utvecklingsarbete - Hållbar utveckling, etik och jämlikhet i hälsofrämjande arbete En bättre utgångspunkt för en vänsterpolitiker vore att verklig sammanhållning bygger på trygghet och jämlikhet, det vill säga de materiella förutsättningarna. Gemenskap känner du med den som bor i ditt område, hämtar och lämnar på samma förskola som du, som har liknande livssituation med jobb och familj.
Convertor valutar turkish lira

Jämlikhet arbete

Digital, kostnadsfri och öppen för alla.

Chefredaktör & ansvarig utgivare Yonna Waltersson Telefon 08-725 52 01. Redaktionschef & stf. ansvarig utgivare Lena Hennel Telefon 08-725 52 08.
Socialdemokraterna stockholms läns landsting

utsläpp från flygplan
urllink.acsm reader
hur snabbt fardas ljus
vad kostar det att bygga järnväg
cosmo consultancy vanuatu

Obetalt jobb är sånt som att städa, diska och tvätta. Fler tjejer än killar utsätts för sexualbrott. Tjejer bedöms ofta hårdare utifrån hur det ser ut och hur de klär sig, än 

För att arbeta förebyggande måste man utgå från de faktorer i människors livsvillkor och levnadsvanor som går att påverka. Vår analys visar att det krävs ett systematiskt jämlikhetsfokus för att det förebyggande arbetet ska bidra till ändrade levnadsvanor hos olika grupper i lika stor utsträckning. Den nationella statistik som finns tillgänglig visar att fler högutbildade och män deltagit i förebyggande aktiviteter samt förbättrat sina levnadsvanor efter att ha diskuterat dem med vårdpersonal. Program för jämlikhet Sverige är det land i västvärlden där ojämlikheten ökat mest under de senaste decennierna.


Billiga utombordare
det strukturella perspektivet

Internationellt och nationellt vägleds vi av ett antal FN-resolutioner i vårt arbete inom jämställdhet och jämlikhet. Dessa är framför allt resolution 1 325 om kvinnor, fred och säkerhet, och även resolution 1 820 om konfliktrelaterat sexuellt våld.

Marmotkommissionens ar-bete om jämlikhet i hälsa tagits emot och tillämpats på olika samhällsnivåer i det svenska samhället (Se Vol 88, Nr 4 (2011): PostMarmot Om sociala skillna-der i hälsa; Vol 91, Nr 3 (2014): Sociala 1. Principprogram för jämlikhet Principprogrammet talar om vad Handels står för och slår fast vår roll och uppgift. Där beskriver vi grunden för vårt fackliga arbete, vår syn på människan, arbetet och samhället. 2. Handlingsprogram för framtidens branscher Jämlikhet innebär att alla människor är lika mycket värda oavsett till exempel etnicitet, ålder, kön, sexuell läggning, religion eller funktionsnedsättning.