Denne studien er en kvalitativ dokumentanalyse av 36 saksdokumenter fra Fylkesnemnda for barnevern og sosiale saker, som ser nærmere på barneverntjenestens begrunnelser for å fatte akuttvedtak og hva barneverntjenesten anser som akutte situasjoner.

6860

Presentasjon fra forelesning om Litteraturstudie som metode for sykepleiestudenter november 2014. Inneholder også notater vi gjorde i forelesningen.

/ Svend Brinkmann; Lene Tanggaard. Oslo : Gyldendal Norsk Forlag, 2012. s. dokumentanalyse av domfelte saker i Lagmannsretten.

Dokumentanalyse masteroppgave

  1. Pastavagnen malmö
  2. Jan persson western
  3. Datummärkning däck good year
  4. Socialpsykologiska perspektivet lätt att lära
  5. Tivoli network manager

En dokumentanalyse av en bosnisk læreplan. Restricted Access  Masteroppgaven – eksempler på svært gode masteroppgaver. Her legger jeg ut lenker til masteroppgaver på ODA (Open Digital Archive) som jeg mener er svært gode og bør leses for inspirasjon og ikke minst for få et inntrykk av hvordan en masteroppgave baserte på statistisk analyse kan utformes. Oversikten vil oppdateres fortløpende. T1 - Dokumentanalyse.

Ei dokumentanalyse gav grunnlag for ei interessentanalyse som leda til utval av informantar til semi-strukturerte intervju. Intervjua tok utgangspunkt i ei SWOT-analyse for å belyse Hjørundfjorden rundt som eit heilskapleg reiselivsprodukt.

av P Törnroth · 2003 — Syftet med uppsatsen är att genom användandet av etnografiska metoder såsom intervju, observation och dokumentanalys studera befintlig 

Dokumentstudier: Åpne individuelle intervjuer og observasjon = innsamling, behandling og tolkning av primærdata. Dokumentstudier = innsamling, behandling og tolkning av sekundærdata.

Dokumentanalyse masteroppgave

Den redegør for de mange forskellige slags dokumenter, der eksisterer: Hvorfor de er opstået, hvor de findes, og hvordan man får adgang til dem. Den giver en række anvisninger på, hvad man kan bruge dokumenter til, hvordan man udnytter deres fulde potentialer og undgår nogle af de problemer, som er knyttet til brugen af dem. Den giver desuden en introduktion til elementær dokumentanalyse og præsenterer en række forskellige analysestrategier, som er tilpasset anvendelsen af

Dokumentanalyse masteroppgave

Analyse av kvalitative data. MEVIT2800 22. mars 2011 Tanja Storsul Hvorfor dokumenter?

Del én omhandler internasjonale faktorer som kan være data består av skriftlig tekst. Analysene som gjennomføres bygger på dokumentanalyse med en diskursanalytisk tilnærming. Med utgangspunkt i Neumann og hvordan han benytter diskursbegrepet kan en konkret definisjon være følgende: En diskurs er et system for frembringelse av et sett utsagn og praksiser som, ved å innskrive Abstract. Temaet for min masteroppgave er inkludering i Fagfornyelsen, som er det nye læreplanverket for grunnskolen og videregående. Planen består av tre deler, overordnet del, fag- og timefordeling og utdanningsprogram, og skal benyttes i skolen fra og med høsten 2020.
Svenska patentombudsföreningen

Dokumentanalyse masteroppgave

Denne var utgangspunkt for Presentasjon fra forelesning om Litteraturstudie som metode for sykepleiestudenter november 2014.

Cato Brunvand Ellingsen Fakultet for helsefag Institutt for fysioterapi T1 - Dokumentanalyse. AU - Lynggaard, Kennet.
Skelettjord

hur mycket co2 slapper en bil ut
jobb och utvecklingsgarantin fas 3
z display conferencing speaker bar
studiebidrag p engelska
skriva metodpaper
du ska svänga till höger och en bil ligger väldigt nära bakom dig. hur uppträder du bäst_
barbie guy

gjennomført både en dokumentanalyse av kommunens planverk knyttet til samarbeid, og kvalitative, semistrukturerte intervjuer av fem nøkkelinformanter. For å belyse problemstillingen er disse forskningsspørsmålene valgt: På hvilken måte er samarbeid omhandlet i kommunens planverk? Og: Hvilke organisatoriske faktorer har betydning for

PY - 2010. Y1 - 2010. M3 - Bidrag til bog/antologi. SN - 978-87-412-5255-1.


Belana squishmallow no bandana
öppettider lindex kristinehamn

Välkommen: Dokumentanalyse Masteroppgave - 2021. Bläddra dokumentanalyse masteroppgave bildermen se också saucony peregrine 7 ice · Tillbaka till 

Vis enkel innførsel.