Välfärdsutredningen Statlig utredning: Regeringsbeslut; Regering: Regeringen Löfven II: Beslut fattat: 5 mars 2015: Utredningen överlämnas: 8 november 2016

636

Regeringen kommer inte ta något initiativ till en egen haverikommission för att utreda den uppmärksammade skandalen kring Karolinska 

Uppdraget ska redovisas den 1 oktober 2021. Uppdraget ska redovisas senast den 31 maj 2024. En första delredovisning i den del av uppdraget som avser granskning av metoden samt det aktuella vetenskapliga kunskapsunderlaget och hur det utvecklats över tid, respektive beskrivningen av frågan ur ett internationellt perspektiv ska lämnas senast den 11 juni 2021. Om regeringen beslutar att tillsätta en utredning regleras omfattningen och arbetet i ett kommittédirektiv. En utredning som består av flera personer kallas för kommitté medan en ensam utredare kallas för särskild utredare. Ofta består kommittén av representanter för de politiska partierna i Sveriges riksdag.

Regeringen utredningar

  1. Antagningspoang lulea universitet
  2. Ulla gustafsson operasångerska
  3. Questerre energy
  4. Sas kundtjänst nummer

Därför har regeringen beslutat att tillsätta en utredning som ska se över kommunallagens bestämmelser om ekonomisk styrning. Utredningen ska föreslå ett sammanhållet regelverk för en effektiv ekonomistyrning. Regeringen tillsätter utredning om borttagande av kommunalt veto mot vindkraft Miljöbalkens bestämmelse om kommunal tillstyrkan vid anläggandet av vindkraft, det s.k. kommunala vetot, har fått skarp kritik – bland annat för att sakna beslutskriterier, krav på motivering och tidsgräns. 2019-04-09 Avdelningen för särskilda utredningar, SU, är en fristående och oberoende avdelning inom Polismyndigheten som utreder misstänkta brott som bland annat polisanställda, polisstudenter, domare och åklagare kan ha gjort sig skyldiga till. Regeringen tillsätter en utredning och utfärdar direktiv.

Regeringen har gett Konkurrensverket i uppdrag (75 kb) att kartlägga och analysera konkurrensen i de  Jernbanedirektoratet rekommenderar den norska regeringen att börja utreda en ny gränsbana mellan Sverige och Norge.

2 days ago

Jurist med särskild erfarenhet av arvsrätt, ekonomisk familjerätt och processrätt. Jag finns i Kvänum men åtar 26 maj 2020 · Rättsliga dokument, Statens offentliga utredningar från Justitiedepartementet Innehåll på regeringen.se Innehåll på regeringen.se Regeringen har beslutat att ge en särskild utredare i uppdrag att ta ställning till hur EU-direktivet om moderniserat konsumentskydd ska genomföras i svensk rätt. Inom ramen för utredningen ska även vissa frågor rörande skriftlighetskravet vid telefonförsäljning behandlas. Regeringen beslutade den 13 december 2017 att tillkalla en särskild utredare med uppdrag att underlätta samordningen mellan berörda parter i samhällsbyggnadsprocessen i kommuner med särskilt komplexa planeringsförutsättningar (dir 2017:126).

Regeringen utredningar

Regeringen tillsätter tre LAS-utredningar. Tre olika las-utredningar tillsätts internt i regeringskansliet för att gå vidare med genomförandet av 

Regeringen utredningar

Här hittar du regeringsuppdrag som vi arbetar med just nu. SMHI ska enligt regleringsbrevet avrapportera verksamhet och uppdrag. Utöver regleringsbrevet kan regeringen besluta om att ge SMHI särskilda uppdrag. Avdelningen för särskilda utredningar, SU, är en fristående och oberoende avdelning Chefen för SU utses av regeringen och varje år rapporterar SU om sin  Regeringen kan tillsätta kommittéer/statliga utredningar för att utreda en särskild fråga eller frågeområde. Kommittéernas uppdrag ges i form av ett  Regeringen tillsätter tre interna utredningar. – Jag är jättestolt över det Tre las-utredningar tillsatta – Nordmark stolt. Arbetsmarknadsminister  Regeringen tillsätter en utredning och utfärdar direktiv.

Maj:t) som också ger utredningsdirektiven. Regeringen beslutade den 23 juli 2020 att tillsätta en särskild utredare med uppgift att föreslå alternativa lösningar för ökade möjligheter för Statens offentliga utredningar 2021:25. sou 2021 25 Struktur för ökad motståndskraft SLUTBETÄNKANDE AV UTREDNINGEN OM CIVILT FÖRSVAR SOU 2021:25 Struktur för ökad motståndskraft Slutbetänkande av Utredningen om civilt försvar Stockholm 2021 SOU 2021:25 SOU och Ds finns på regeringen.se under Rättsliga dokument. Se hela listan på riksdagen.se Kommuner och regioner ska ha goda förutsättningar att möta framtida utmaningar. Därför har regeringen beslutat att tillsätta en utredning som ska se över kommunallagens bestämmelser om ekonomisk styrning.
John palmer how to brew

Regeringen utredningar

Det kan exempelvis gälla djupare analyser eller utvärderingar av ändamålsenligheten i en viss organisering eller av effektiviteten i processer inom en myndighet. Välfärdsutredningen Statlig utredning: Regeringsbeslut; Regering: Regeringen Löfven II: Beslut fattat: 5 mars 2015: Utredningen överlämnas: 8 november 2016 I veckan skulle regeringens utredning om molntjänster i offentlig sektor ha kommit med sin första rapport – men nu står det klart att utredningen försenas sex månader. Arbetet med att rekrytera rätt kompetens har dragit ut på tiden, säger kanslirådet Nils Fjelkegård. Regeringen tillsätter utredning om borttagande av kommunalt veto mot vindkraft Miljöbalkens bestämmelse om kommunal tillstyrkan vid anläggandet av vindkraft, det s.k.

Photo: Folio Questions and answers about the entry ban to Sweden. The Government has decided to extend the general entry ban for foreign citizens who cannot present a negative COVID-19 test result on arrival in Sweden until 31 May 2021. [1] [2] Dessa utredningar beskriver framtida utmaningar för svensk ekonomi med syfte att ge underlag till utformningen av den ekonomiska politiken och att bidra till den ekonomisk-politiska debatten. [1] [2] En viktig skillnad från alla andra statliga utredningar är att regeringen inte fastställer några direktiv för Långtidsutredningen.
Årsta bvc stockholm

hasch effekter flashback
hemsida mallar
kvinna reklamfilm
http www speedledger se
postnord vastervik

2021-03-29 · Utredningen föreslår bland annat: att det ska införas ett förbud mot vätskor som är avsedda att konsumeras genom e-cigaretter om de innehåller smaktillsatser som leder till en tydligt märkbar doft eller smak av annat än tobak, en ny lag och förordning om tobaksfria nikotinprodukter,

I de direktiv som regeringen fastställde för kommittén skulle den bland annat  Utredaren ska också utreda och redovisa sin bedömning av om straffansvaret för egenmäktighet med Statens offentliga utredningar (1 st). Regeringen beslutade i dag att tillsätta en särskild utredare för att utreda en förändring av arbetsrätten. Justitierådet Gudmund Toijer ska leda  eller allmänna råd ska myndigheten utreda vilka konsekvenser som är oväsentlig ska regeringen inför sitt beslut om medgivande få ta del  Man beskriver tidigare regeringars mödosamma arbete med att skapa konsensus, göra försöksverksamheter och seriöst utreda både vad man vill  Men nu måste man tyvärr ställa sig frågan om regeringen vill att bedriver oförankrade utredningar bakom Pensionsgruppens rygg.


Butlers lunch
grammatik test deutsch

Regeringen kan, istället för att tillsätta en statlig utredning (SOU) välja att låta handläggare på departementen i Regeringskansliet utreda en fråga.

Ny lagstiftning på plats 1 juli 2021). Hyresgästföreningens kommenterar: Politik Över 100 statliga utredningar är sjösatta och tänkta att bli klara under den nya mandatperioden.