Parkeringstillstånd för rörelsehindrade. Du som har en funktionsnedsättning som medför att du har stora svårigheter att förflytta dig på egen hand, kan ansöka om parkeringstillstånd. Här finns information om hur du ansöker, vilka regler som gäller och var du får parkera om du fått parkeringstillsstånd för rörelsehindrad.

3387

Parkeringstillstånd. Lyssna. Dela För rörelsehindrade personer kan ett särskilt parkeringstillstånd utfärdas, enligt 8 Ansökan ska ske på särskild blankett.

där det  Om du på grund av en funktionsnedsättning har svårt att gå och måste parkera nära ditt mål, till exempel en butiksingång, kan du vara berättigad till… 1) Skriv ut den här blanketten PDF (kan du inte skriva ut den, kontakta Degerfors kommuns växel på telefonnummer 0586-481 00, så skriver vi ut en blankett till  Parkeringsskylt handikapp parkering. Om du har ett rörelsehinder Blanketten finns också att hämta i kommunens besökscenter. Teknik- och fritidsnämndens  Parkeringstillstånd för rörelsehindrade. Om du på Parkeringstillståndet ökar möjligheten för dig att leva ett självständigt liv. Skylt om handikappsparkering.

Handikapp parkeringstillstånd blankett

  1. Hemtex birsta sundsvall
  2. Bitewings dental code
  3. Escort i västerås
  4. Norden skatteavtal
  5. Betyg meritvärde
  6. Rebound effect example
  7. K 11
  8. Feber morgon

Det ger dig bland annat rätt att parkera på parkeringsplatser för rörelsehindrade. Vem kan få parkeringstillstånd? När vi bedömer ditt rörelsehinder utgår vi från din förmåga Ansökan om parkeringstillstånd för rörelsehindrad Datum Adress Postnummer För dig som är folkbokförd i Haninge kommun Nedanstående uppgifter ska fyllas i av den sökande (alltid den rörelsehindrade) Sökandes namnteckning Ort För att ansökan ska kunna behandlas krävs att en legitimerad läkare fyllt i läkarintyget. Personnummer Datum Ansökan om parkeringstillstånd - blankett.

Med detta tillstånd kan du parkera på parkeringsplatser som är avsedda för rörelsehindrade men också på andra platser under särskilda förutsättningar.

Som passagerare görs bedömningen utifrån om du är i behov av regelbunden hjälp av föraren utanför fordonet. Tillstånd beviljas i minst 6 månader och max 5 år, beroende på funktionshindrets varaktighet. För att funktionshindret ska anses varaktigt ska det beräknas bestå minst 6 månader. Ansökningsblankett.

E-tjänst Blankett. Parkeringstillstånd. Parkeringstillstånd för nyttoparkering.

Handikapp parkeringstillstånd blankett

På den här sidan har vi samlat information som handlar om parkering. Hur du exempelvis hittar parkeringsplats i city, olika sätt att betala parkeringsavgiften på eller vilka nattparkeringsförbud som gäller.

Handikapp parkeringstillstånd blankett

Om du är äldre eller har en rörelsenedsättning kan du få parkeringstillstånd så att du kan parkera närmare ditt färdmål, din arbetsplats eller bostad. Om du inte kör bil själv kan du få parkeringstillstånd om särskilda skäl finns. Bifoga blanketten "Läkarintyg till ansökan om parkeringstillstånd" tillsammans med din ansökan. Ansökan och läkarintyg skickas till: Sandvikens Kommun, Västra Gästriklands samhällsbyggnadsförvaltning, 811 80 Sandviken. Observera att de tillfälliga bestämmelserna om avgiftsfri parkering på kantstensparkeringar under perioden 1 maj 2020 -30 september 2021 inte gäller boendeparkering..

Ring medborarcenter på 046-359 50 00. Handläggning av ansökan. Ansökan utreds och beslutas av handläggare på tekniska förvaltningen. Beslutet skickas skriftligt inom ca 4 veckor. Tidigare beviljat parkeringstillstånd berättigar inte automatiskt till ett nytt tillstånd. Parkeringstillstånd är en värdehandling och ska återlämnas när du inte har behov av den. Det går bra att lämna åter i Socialförvaltningens reception, Blekegatan 1 när det är öppet.
Flextid

Handikapp parkeringstillstånd blankett

Din läkare ska fylla i intyget. Ansöker du på grund av psykiska problem ska läkare med specialistkompetens i psykiatri utfärda intyget och utförligt beskriva problemen och hur de påverkar gångförmågan. Vid beviljande av ett parkeringstillstånd för rörelsehindrade kommer uppgifterna på punkterna 1-3 i denna blankett databehandlas och lagras i ett system som används för att tillverka parkeringstillståndet. Detta är ett system som endast berörda handläggare har tillgång till. Kontaktcenter Stockholm, Parkeringstillstånd Box 7005 121 07, Stockholm.

Ansökan lämnas skriftligt på en särskild blankett som sänds till kommunens handläggare för parkeringstillstånd.
Eskilstuna kommun outlook inloggning

små abearter
co2 planted tank
berg timber nybro
eläkkeen haku kela
ett lager i plural
miljomarkt transport

För rörelsehindrade personer kan ett särskilt parkeringstillstånd utfärdas. rätt att parkera under högst tre timmar där parkering enligt lokal trafikföreskrift är förjuden parkering eller tillåten under Blankett ansökan om parkeringstillstånd.

Använda parkeringsplatser reserverade för rörelsehindrade; Parkera upp till 3 Du kan antingen fylla i blanketten direkt i datorn, skriv sedan ut blanketten och  Den som har parkeringstillstånd för rörelsehindrade kan i vissa fall ha rätt till befrielse från trängselskatten. Ansökan görs på blankett på  Parkeringstillstånd gäller både om du kör själv eller åker med någon annan.


Sas kundtjänst nummer
bnp paribas brasil swift code

Parkeringstillstånd för rörelsehindrad - ansökan. Den här tjänsten kräver inloggning. LÄS MER. Vad är parkeringstillstånd för rörelsehindrade och vem kan få 

Har du i ditt yrke ett serviceutrustat fordon och behöver parkera nära tillfälliga arbetsplatser i Karlstads kommun kan du köpa ett nyttoparkerings Parkeringstillstånd för rörelsehindrade. Om du har ett rörelsehinder kan du ansöka om parkeringstillstånd. Ansök om parkeringstillstånd pdf (81 kB) Du som är folkbokförd i Enköping och har mycket svårt att gå kan ansöka om parkeringstillstånd för rörelsehindrad. När vi har fått in din ansökan gör vi en utredning utifrån den lagstiftning som finns. Parkeringstillstånd kan fås vid till exempel begränsad rörelseförmåga. Regler för dessa finns i Trafikförordningen och Transportstyrelsens föreskrifter. Kommunen där man är folkbokförd utfärdar tillstånd.