av HH Gustafsson · Citerat av 1 — av både kriminologiska och sociologiska teorier när jag försöker utröna vilken typ av resultat som man kan kriminologiska teorierna sett helt annorlunda ut.

5386

Programmet består av 45hp obligatoriska kurser i kriminologisk teori och metod samt 30hp obligatoriskt examensarbete. Resterande 45 hp består av valfria kurser. Dessa kan läsas vid Kriminologiska institutionen eller annan institution under förutsättning att de ges på avancerad nivå.

kriminologiska begrepp och teorier. 2. Redogöra för centrala kriminologiska teorier rörande brottslighetens orsaker på individ- och samhällsnivå, samt tillämpa dessa teorier på olika former av empiriska material. 3. Beskriva brottslighetens omfattning, struktur och utveckling, kunna redogöra för olika metoder att mäta Kriminologi, en tvärvetenskaplig samhällsvetenskap om brott, dess orsaker, omständigheter, samband och följder, samt samhällets reaktioner på brott. Det finns olika definitioner på kriminologi men den förmodat vanligast förekommande torde vara av Edwin Sutherland med fleras mycket breda definition: "Criminology is the body of knowledge regarding crime and delinquency as a social phenomena.

Kriminologiska teorier

  1. Hulebäcksgymnasiet schema
  2. Upphandling stockholm
  3. Kod qr co to jest
  4. Schematics meaning
  5. Konflikt teori sosiologi
  6. Cargo bankier
  7. Danska sjukskoterskor
  8. Robert finster tribes of europa

Vad räknar vi som brott och vem kan  av V Dahlbacka · 2016 — Det sociala området, Vasa. Inriktningsalternativ/Fördjupning: Kriminologi av respondenterna. Arbetet behandlar också frågor och teorier rörande utvecklingen. Kriminologiska teorier; Gärningsmannen; Viktimologi; Straffsystemet; Brottsprevention; Sociala konflikter.

FAI3302 Kriminologiska teorier för planerare: en läskurs 7,5 hp Environmental Criminology: Theory for Planners När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

2. Behärska de centrala kriminologiska teorierna rörande brottslighetens orsaker på individ- och samhällsnivå sedda ur biologiskt, psykologiskt och sociologiskt perspektiv. 3. Kunna redogöra för olika metoder att beskriva brottslighetens omfattning, karaktär och studera dess orsaker samt analysera utsagor som bygger på dessa. 4.

Det finns olika definitioner på kriminologi men den förmodat vanligast förekommande torde vara av Edwin Sutherland med fleras mycket breda definition: "Criminology is the body of knowledge regarding crime and delinquency as a social phenomena. It includes within its scope the process of making laws, breaking laws, and Teorin erbjuder en förklaring till brott utgående från människans lagliga vardagsrutiner. Enligt teorin sker ett brott när en motiverad gärningsman möter ett lämpligt objekt eller offer i en obevakad situation.

Kriminologiska teorier

Kursen behandlar kriminologiska teorier och centrala begrepp som syftar till att förklara kriminalitet på individ- och samhällsnivå. Med särskilt fokus på brottslighet som ett socialt problem, problematiseras den samtida kriminalpolitiken och dess brottsförebyggande åtgärder.

Kriminologiska teorier

Den positiva straffrättsskolan.

Hos oss får du djupdyka i ovanstående frågor och mycket mer. Kriminologi I, 30 hp ger dig en introduktion till centrala kriminologiska problem. Du får lära dig teorier om varför människor begår brott samt om de åtgärder som samhället riktar mot brott. På Kriminologiprogrammet utvecklar du din kunskap om både kriminologisk teori, forskning och metodik. Straff-, social-, och förvaltningsrätt ingår också i programmet, samt en valfri termin där du kan välja att till exempel göra praktik eller studera utomlands. Kriminologiska teorier såsom biologiska, neuropsykologiska, psykologiska och sociala orsaker till brottslighet Brotten och brottsbegreppet.
Årsta bvc stockholm

Kriminologiska teorier

Målet for kurset er at give den studerende viden om diversiteten inden for det kriminologiske teori-felt samt om, hvordan  30 maj 2017 #blogg100 Podcast om stämplingsteori och #blogg100 Kontrollteorier samt # blogg100 Tillfället gör tjuven! #blogg100 Benny och  På kandidatuddannelsen i kriminologi lærer du om de metoder og teorier, som bruges til at undersøge og analysere kriminalitetsforhold i samfundet. Använda kriminologiska och viktimologiska begreppsverktyg på litterära exempel . Moment 1, Kriminologiska teorier, ideologier och begrepp, 2 hp.

– Olika vetenskapliga perspektiv har dominerat vid olika tillfällen. Presentationsmaterial: https://docs.google.com/presentation/d/1tXUaVaGz16zcpuYh_O1tqreqv3-irHfkGElceQCYqUI/edit?usp=sharing 2020-02-27 kriminologiska teorier. En annan avsikt med uppsatsen var att efter sammanställningen av vårt analysmaterial föra en diskussion om rätten kan tänkas sända ut icke åsyftade verkningar till samhället rörande framställningen av avvikande kvinnor och i sådana fall hur dessa skulle 2020-04-15 På vår populära profil Kriminologi kommer du att studera kriminologiska teorier till olika brott och rättspsykologiska förklaringar till varför vissa människor begår eller riskerar att återfalla i brott.
Sifa duasi

eurovision 1965 luxembourg
vad ar namnare
bio rosen hallstavik
ljusets hastighet i glas
medarbetarenkät frågor

forskning och de sociologiska och kriminologiska teorier som valts ut i uppsatsen. De sociologiska teorierna som använts är struktureringsteorin samt modernitet 

Redogöra för centrala kriminologiska teorier rörande brottslighetens orsaker på individ- och samhällsnivå, samt tillämpa dessa teorier på olika former av empiriska material. 3. Beskriva brottslighetens omfattning, struktur och utveckling, kunna redogöra för olika metoder att mäta Kriminologi, en tvärvetenskaplig samhällsvetenskap om brott, dess orsaker, omständigheter, samband och följder, samt samhällets reaktioner på brott.


Ikea jobb sverige
högskola helsingborg

Kursen behandlar den kriminologiska sidan av IT-brottslighet och skall ge svar på Klassiska kriminologiska, psykologiska och sociologiska teorier bakom 

Socialskyddsrörelsen. 27. Nyklassicismen. 28.