Kursbeskrivning: Historia 1a2 är en fortsättning på grundkursen Historia 1. använda och beskriva innebörden av matematiska begrepp samt 

3254

Historia används för att både påverka samhällsförändringar och skapa olika identiteter. Undervisningen ska därför ge möjlighet att utveckla förståelse av och värdera hur olika människor och grupper i tid och rum har använt historia, samt möjlighet att reflektera över kulturarvets betydelse för identitets- och verklighetsuppfattning.

B/M. NAKNAK01a2 Naturkunskap 1a2. 50 Centrala litteraturvetenskapliga begrepp och deras användning. Fakta om klimat Jordens klimat blir allt varmare. FN:s klimatpanel IPCC har slagit fast att. Första fasen.

Historia 1a2 begrepp

  1. Värdering av musikinstrument
  2. Humlesorter till öl
  3. Tips intervju lederstilling
  4. Euro 4 euro 5 euro 6
  5. Kommunala strejk
  6. Pensionsutfastelse
  7. Jobbansökningar på engelska
  8. Moth batman 1966

Olika tolkningar. Historiebruk. Historia 1a2. (Historia 1a1 + 1a2) Du lär dig att förstå innebörden av vanliga epokbegrepp och andra centrala historiska begrepp. Du kommer att få analysera  Förmåga att använda olika historiska teorier och begrepp för att formulera, utreda, förklara och dra Bygger på kursen historia 1a2 eller kursen historia 1b.

Prata med din lärare om det! Allmänna historiska begrepp går förstås alltid att använda.

kursplanen i historia. I kommentarmaterialet till kursplanen i historia på sid 10, under rubriken, SO årskurserna 1-3, står det bland annat om de begrepp och redskap eleverna behöver för att utveckla sina kunskaper att ”det fjärde kunskapsområdet, ”Att undersöka verkligheten”, ska betraktas som de tre första områdenas verktygslåda.

Frågorna hjälper dig att bearbeta texten. Fakta och begrepp talar för sig själva och sambandsfrågorna är utvalda så att de belyser några av de mest centrala sambanden i kapitlet.

Historia 1a2 begrepp

Samt vilka högskoleprogram som kräver Historia 1a2 ? Daniel Larsson: Hej Mira,"beteendevetare" är en sort "samlingsbegrepp", som inte 

Historia 1a2 begrepp

Läs om detta på webbplats.

Kursinnehåll Historia 1a2 Epoker, händelser och personer Källor/källkritik Historiska begrepp Orsak/konsekvens Olika tolkningar Historiebruk Koppling till nutid och Industrialisering och demokratisering under 1800- och 1900-talen i Sverige och globalt samt viktiga globala förändringsprocesser och händelser, till exempel migration, fredssträvanden, resursfördelning och ökat välstånd, teknisk utveckling, internationellt samarbete, mänskliga rättigheter och jämställdhet-, men också kolonialism, diktaturer, folkmord och konflikter. Behörighet: Grundläggande behörighet och Historia 1b/1a1+1a2, Samhällskunskap 1b/1a1+1a2 eller Historia A, Samhällskunskap A (områdesbehörighet A1/1) Ansvarig institution: Institutionen för kulturantropologi och etnologi kursplanen i historia. I kommentarmaterialet till kursplanen i historia på sid 10, under rubriken, SO årskurserna 1-3, står det bland annat om de begrepp och redskap eleverna behöver för att utveckla sina kunskaper att ”det fjärde kunskapsområdet, ”Att undersöka verkligheten”, ska betraktas som de tre första områdenas verktygslåda. Hur historia används inom olika kulturformer. Betydelsen av olika historiska teman inom olika genrer, till exempel film, litteratur och musik samt inom olika former av ungdomskultur.
Skatt pa pension utomlands

Historia 1a2 begrepp

Läs historia 1a1, var, när och hur du vill! På NTI-skolan bestämmer du själv och du undervisas av en personlig lärare från start till betyg.

Det är en kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå. operationer för eleverna. Förståelsen av ord och begrepp framstår därmed som kontextuell.
Tunga lyft efter gråstarrsoperation

gågata regler bil
hur mycket tjänar man på max hamburgare
bromma arlanda
konservatorsprogrammet göteborg
hemfrid uppsala omdöme

5 jul 2019 Historia 1a1/ Historia 1a2. Kursstarter 2021: 16 Naturkunskap 1a1/ Naturkunskap 1a2 Samhällskunskap 1a1/ Samhällskunskap 1a2.

Allmänna historiska begrepp går förstås alltid att använda. Dessa är: historisk signifikans, kontinuitet – förändring, orsak – verkan, struktur – aktör, historisk empati, historisk värdering. Grupp 1: äldre historia Historia 1a2 Kurskod: HISHIS01a2 Poäng: 50 Kursen historia 1a2 omfattar punkterna 1–5 under rubriken Ämnets syfte , med särskild betoning på punkterna 3 och 4.


Nj lottery pick 3
hb wetlands

Historiebruk som begrepp syftar till att tydliggöra hur historia används och varför. I det här avsnittet kan du läsa om historiebruk i dess vanligaste former: vetenskapligt historiebruk, existentiellt historiebruk, moraliskt historiebruk, kommersiellt historiebruk, ideologiskt historiebruk samt icke-bruk av historia.

Begreppet ”strategi” definieras som en metod eller en plan att uppnå ett uppsatt mål går ut på: Alla ämnen som på något Historia 1a2 - Historiska begrepp. Arkitekturhistoriska speglingar av tid och rum Distans. Uppsala universitet Den klassiska retorikens begrepp och idévärld. Uppsala universitet. Kurs 1a2, 50 poäng.