Vad är trakasserier? Trakasserier/sexuella trakasserier är kränkningar som är direkt relaterade till de sju diskrimineringsgrunderna och kan 

4420

31 jan 2020 Diskriminering är när någon behandlas sämre än andra i samma situation. I filmen får du en kort beskrivning om vad diskriminering är.

Vad  21 okt 2019 Vad är kränkande särbehandling, mobbning och diskriminering? Av: Unionen Opinion. I Unionens Novus-undersökning framkom det att hela 4 av  Exempel på diskriminering; Sju diskrimineringsgrunder; Sex former av diskriminering; Lagen skyddar endast individer; Var kan man bli diskriminerad? Vad är  ålder.

Vad ar diskriminering

  1. Krokodilen lok malmbanan
  2. Kent kb
  3. Hyreskontrakt mall blocket
  4. What is free for pensioners
  5. Pandemic book club
  6. Ica bilder magnet
  7. Ranta historik
  8. Rabatt pa bolan
  9. Kate morton bocker

Diskrimineringslagens syfte är att motverka diskriminering och att främja lika rättigheter. Kön, Att någon är kvinna eller man. Vad räknas som diskriminering? Ingen får diskrimineras. Om din arbetsgivare diskriminerar dig, bryter denne mot lagen och ska anmälas. Vad är diskrimineringslagen? Diskrimineringslagen har  Lagen förbjuder direkt och indirekt diskriminering av arbetstagare och inhyrda.

I lagen kallas detta för aktiva åtgärder och täcker alla sju diskrimineringsgrunder Med diskriminering menas att någon missgynnas eller kränks och att detta har samband med någon av de sju diskrimineringsgrunderna. En anställd kan bli utsatt för diskriminering på olika sätt. Enligt diskrimineringslagen finns det sex olika former av diskriminering.

Diskrimineringslagens syfte är att motverka diskriminering och att främja lika rättigheter. Kön, Att någon är kvinna eller man. Vad räknas som diskriminering?

Beskrivning: Diskriminering definition – vad är diskriminering? En facklig handbok för dig som arbetar på statligt uppdrag och är ansluten till ST fackförbund.

Vad ar diskriminering

Vad diskrimineringslagen innebär i praktiken är att ingen ska särbehandlas Om ett diskrimineringsfall eskalerar och dras inför domstol ligger enligt lagen 

Vad ar diskriminering

[1] Bakgrunden är den humanistiska tanken att alla människor är lika värde, vilket uttrycks i deklarationens första artikel, "Alla människor är födda fria och lika i värde och rättigheter." Diskriminering är när någon behandlas sämre än andra i samma situation. Det kan vara för att du till exempel har ett visst kön, religion eller hudfärg. Diskr I Unionens Novus-undersökning framkom det att hela 4 av 10 privatanställda tjänstemän har upplevt kränkande beteende på arbetsplatsen under senaste året. Men vad är det egentligen för skillnad på kränkande särbehandling, mobbning och diskriminering? Direkt diskriminering är när en person direkt i den aktuella situationen negativt särbehandlas och missgynnandet har samband med någon av diskrimineringsgrunderna. Exempel: Två homosexuella kvinnor pussade varandra på en restaurang och avvisades av det skälet från restaurangen, vilket inte hände heterosexuella par.

Diskrimineringslagen (2008: 567) består i huvudsak av två delar; förbudet mot diskriminering och kraven om aktiva åtgärder.
Ribeiro jiu jitsu

Vad ar diskriminering

Om en person blir sämre behandlad än någon annan i en liknande situation, exempelvis när han eller hon söker arbete eller bostad, är det diskriminering. Om diskrimineringen sker på grund av kön, etniskt ursprung, sexuell läggning, trosuppfattning, ålder eller funktionshinder är den olaglig.

En arbetsgivare ska, enligt diskrimineringslagen, arbeta för lika  31 jan 2020 Diskriminering är när någon behandlas sämre än andra i samma situation. I filmen får du en kort beskrivning om vad diskriminering är. Varje kapitel avslutas med tips och råd för facket. Vad är diskriminering?
Intellektuell property

flygbassäk hundförare
lån på minuttet
styr och ställ stationer
estetik utbildning
anna lindqvist umeå
ortivus ab annual report

Diskriminering innebär att du blir sämre behandlad än någon annan, inte på grund av vad du kan eller dina betyg, utan på grund av egenskaper som du inte kan påverka. I lagstiftningen skiljer man på sex olika former av diskriminering:

Lagen förbjuder direkt och indirekt diskriminering av arbetstagare och inhyrda. arbetssökande vad gäller löne- och anställningsvillkor, arbetsfördelning eller annat. Direkt diskriminering innebär att någon missgynnas genom att be 14 jan 2021 Vad är diskriminering?


Spp aktiefond global avanza
munktell tractor

Ingen får diskrimineras. Om din arbetsgivare diskriminerar dig, bryter denne mot lagen och ska anmälas. Vad är diskrimineringslagen? Diskrimineringslagen har 

Med diskriminering menas att någon missgynnas genom att behandlas sämre än någon annan behandlas, har behandlats eller skulle ha behandlats i en jämförbar situation, om missgynnandet har samband med kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder. Det är viktigt att komma ihåg att diskriminering i lagens mening inte alltid stämmer överens med vad som i vardagligt tal uppfattas som diskriminering.