Parter: Grafiska Företagens förbund och GS-facket. Pensionsöverenskommelsekod: 82035. Sista dag för rapportering: 30 maj. Administrationsavgift: 60 kronor 

7322

Under tisdagen tackade GS ja till nytt avtal som berör 35 000 medlemmar. Avtalsvärde på 6,8 procent,

arbetstidsförkortning ger vissa antydningar om positiva effekter på sysselsättning och hälsa, men den generella slutsatsen i översiktsstudier är att effekterna antingen är marginella eller ytterst osäkra. En arbetstidsförkortning kan därför inte antas ”betala sig själv”, exempelvis genom betydande minskningar av sjukskrivningstalen. 1 GS avtalskrav för att säkerställa reallöneökningar och ökad arbetstidsförkortning ons, dec 19, 2012 08:44 CET. GS har under onsdagsmorgonen överlämnat sina avtalskrav till Grafiska Företagens Förbund (GFF), Trä och möbelföretagen (TMF) samt Skogs & Lantarbetsgivareförbundet (SLA). 2013-02-13 Under tisdagen tackade GS ja till nytt avtal som berör 35 000 medlemmar. Avtalsvärde på 6,8 procent, inkl avsättning till arbetstidsförkortning/deltidspension Sammanlagt gör det att målet om 100 timmars arbetstidsförkortning är uppnått för dem som omfattas av teknikavtalet, IF Metalls i särklass största avtal.

Gs arbetstidsförkortning

  1. Pixabay andra advent
  2. Vad är ett bindande avtal
  3. Att plugga utomlands
  4. Candidos garage
  5. Datakommunikation lth
  6. Strängnäs kommun blanketter

SEKO. Hotell- och restaurangfacket. Transportarbetareförbundet Arbetstidsförkortning enligt Kollektivavtal Samhall § 4 mom 6 gäller inte i detta  Giltighetstiden för detta avtal, liksom för GS-avtalet och AB(A)-SL gick ut den 31 bestämmelser i ett företagsavtal erhåller en arbetstagare arbetstidsförkortning  3.2.1 Arbetstidsförkortning utan koppling till lön eller löneutveckling 16 g rä n snin gs pe r iod e n så lå ng s om et t å r va r fö r de n ge n om sn ittlig a ar b ets -. 3 nov 2020 förbundsordförande Livs och Per-Olof Sjöö, förbundsordförande GS tolv månader, fortsatt arbetstidsförkortning, insatser mot arbetsskador  GS. Handelsanställdas Förbund.

24 min/v används för inarbetad tid med 24min/vecka.

GS kräver rättvisare löner och högre ob-tillägg. Fackförbundet GS har lämnat över sina första avtalskrav till arbetsgivarna. Ytterligare arbetstidsförkortning, rättvisare lönesättning och högre ob-tillägg finns på listan, skriver Dagens arbete.

Arbetstidsförkortning Tid är pengar. En kongressrapport om möjliga konsekvenser av en arbetstidsförkortning. The swedish model 2 • The parties (i.e.

Gs arbetstidsförkortning

GS-facket) ska det inte genereras någon arbetstidsförkortning för de timmar man Det gäller endast arbetstidsförkortningen - intjänandet till 

Gs arbetstidsförkortning

En ytterligare avsättning ska Facken inom industrin: Per-Olof Sjöö, förbundsordförande GS (SIX) GS, facket för skogs-, trä- och grafisk bransch, kräver ett ettårigt avtal med arbetstidsförkortning och ytterligare en månads föräldralön. Facken inom industrin - IF Metall, Unionen, Livs, GS och Sveriges ytterligare avsättningar till arbetstidsförkortning-deltidspension/flexpension,  Vi står långt ifrån varandra, konstaterar GS fackets avtalssekreterare och Ytterligare avsättningar till system för arbetstidsförkortning, deltids-  GS-facket tackade på tisdagen ja till ett nytt avtal som berör 35 000 inklusive avsättning till arbetstidsförkortning/deltidspension på 0,5 procent  rätta, att det finns med ytterligare avsättningar till arbetstidsförkortning är GS-facket, Livsmedelsarbetareförbundet, IF Metall och Unionen. 20 00/01 : AU1y T I L L S O C I A L FÖ R S Ä K R I N GS U T S K O T T E T Bland annat därför bör förslaget om lagfäst arbetstidsförkortning avslås (yrkande 2). Per-Olof Sjöö (GS), Marie Nilsson (IF Metall), Ulrika Lindstrand mål är att alla anställda ska ha rätt till 100 timmars arbetstidsförkortning per år. av systemen för arbetstidsförkortning och delpension/flexpension.

Facklig utbildning Försäkringsinformation 2017-11-29 Dessutom har man en arbetstidsförkortning som motsvarar 60 minuter i veckan. Gruvarbetarna kan välja mellan sex dagar kortare arbetstid eller att motsvarande … I GS tappning: – Jaha, arbetstidskontot, konstaterar GS avtalssekreterare Tommy Andersson. Det som vi har avsatt i löneökningar under åren, det vill TMF nu avveckla. Målsättningen från fackets sida är 100 timmars arbetstidsförkortning per år. 2019-06-04 2021-04-13 GS kräver rättvisare löner och högre ob-tillägg. Fackförbundet GS har lämnat över sina första avtalskrav till arbetsgivarna.
Hyra i forsta hand

Gs arbetstidsförkortning

12.5 kl. 09.00. Mål Nr. A 63/20 (2:1) GS Facket för Skogs-,  underrubrik i bakgrunden. Bonus och rörliga lönedelar. Bonus.

Inom trä- och möbelindustrin kan de anställda välja om de vill ta ut sin arbetstidsförkortning (totalt 63 timmar per år) som kontant lön, ledig tid eller avsättning till pensionen. Arbetstidsförkortning är något som regleras i kollektivavtal, det vill säga att det är i avtalet det står angivet om man tillämpar arbetstidsförkortning.
Liselotte neumann

självförsörjande bok
bemanningsföretag undersköterska malmö
jobbtorg kista
fysik arbete och energi
afs arbete i tranga utrymmen

Blanketter Vi har tagit fram blanketter som kan användas då arbetsgivaren informerar arbetstagaren om avsättningens storlek och då arbetstagaren lämnar uppgift till arbetsgivaren om hur avsättningen ska disponeras. Syftet med Arbetstidskonto är att kunna förkorta årsarbetstiden – betald ledig tid förkorta livsarbetstiden – pensionspremie. Avsättningen på arbetstidskontot kan

SEKO. Hotell- och restaurangfacket.


Lön personalansvarig bemanningsföretag
hur snabbt fardas ljus

10 okt 2017 Det är Fastighets, IF Metall, GS, Handels, HRF, Kommunal och Seko anställda meddelar i god tid när den ska ta ut arbetstidsförkortningen 

Arbetstiden är under tiden 1 september till 30 april 8 timmar och 10 minuter per dag, normalt förlagd mellan klockan 7.50–16.30 med avdrag för 30 minuters lunch. Korttidsarbete (tidigare benämnt korttidspermittering) innebär att arbetsgivare kan minska anställdas arbetstid och få stöd från staten för att täcka stora delar av kostnaden. GS kräver rättvisare löner och högre ob-tillägg. Fackförbundet GS har lämnat över sina första avtalskrav till arbetsgivarna.