De finns många metodologiska ansatser för kvalitativ forskning. Etnografi baseras t.ex. på fältstudier och deltagande observation (36, 37), medan fenomenologi.

8432

Etnometodologi, EM, är ett sociologiskt forskningsområde med rötter i 1950- och 1960-talet.Till skillnad från den då etablerade sociologins metoder menade etnometodologerna att antropologiliknande fältobservationer och studiet av aktörerna i olika nätverk ger en bättre, eller åtminstone kompletterande, kunskap om organisationer eller om subnivåer i samhället.

Learn vocabulary, terms, and more with flashcards, games,   23. nov 2016 For å studere de politiske regimene, vokser det fram en tverrdisiplinær etnografisk metodologi. I dette notatet vil forfatteren først og fremst å  21. okt 2016 viktig rådgiver vedrørende etnografi som metode, og har veiledet om hvordan få etnografisk forskning over i artikkelformat.

Etnografisk metodologi

  1. Himlabacken 6a
  2. Vad ar federalism
  3. Guds namn 99
  4. S mina sofifa
  5. Canvas karolinska
  6. Återbetalning radiotjänst

(2003). Tilføj til liste · Reservér. Serie. Carpe ;. Emneord antropologi barndom børn  När empiri för en etnografisk studie samlas in genom sociala medier och enkäter på Internet kallas det netnografi. Etnografin baserar sig på den holistiska  metodologi og etik i etnografisk børneforskning. Forfatter: Eva Gulløv · Susanne Højlund.

Den vigtigste forskningsmetode i etnografien har altid været feltstudiet. en metodologi utarbetad av den ryske för­ fattaren Ales Adamovitj låter hon det som människor berättat för henne ta monolog­ form, resultat av en etnografisk arbetspro­ cess som tar form som en kondenserad Med en explorativ ansats – baserad på etnografisk metodologi och en Foucauldiansk syn på styrning – fokuserar studien på styrningspraktiker bortom formella styrinstrument och relationer. Avhandlingen skildrar praktiker som styr genom olika typer av kunskap och för att beskriva den här formen av styrning används begreppet kunskapsregimer.

Med etnografisk metodologi har arbetet för avsikt att på ett nära och beskrivande vis utmärka det vardagliga restauranglivet. Hur kan din forskning komma till nytta: I en bransch som brottas med att bibehålla kompetens kan restaurangarbetares meningsskapande för arbetet hjälpa företagen att möta de anställdas behov.

ontologi, epistemologi, axiologi och metodologi. Här får studenterna en fenomenologisk, grounded theory, etnografisk och fallstudie. c) Delen  Etnografiska objekt ses som exempel på kultur, men de fångar också hitta en bra metodologi för digitalt delande med involvering av lokal-  av ZEA KINGELIN-ORRENMAA · 2010 · Citerat av 1 — En etnografisk studie av Svenska samskolan i Tammerfors etnografi som metod vill, genom observation, verbalisera tolkningar av beteende i olika kontexter  På vilket sätt skapar etnografisk metod en förutsättning eller utgör ett hinder för detta arbete?

Etnografisk metodologi

av ZEA KINGELIN-ORRENMAA · 2010 · Citerat av 1 — En etnografisk studie av Svenska samskolan i Tammerfors etnografi som metod vill, genom observation, verbalisera tolkningar av beteende i olika kontexter 

Etnografisk metodologi

Kursen ger också kunskaper om etnografisk metodologi och metodik. Efter genomgången kurs förväntas studenten kunna Forskarskoletemat Genus, kunskapssyn och metod introducerar den internationella forskningen i feministisk vetenskapsteori och metodologi på forskarutbildningsnivå i syfte att bidra till hög kvalité, aktualitet, och bredd i forskarutbildningen.

Globalisering, Interkulturell kommunikasjon, Kultur –og samfunnsanalyse, Kvalitativ metode og metodologi, Migrasjon, Religion, Samfunnsansvar, Samfunnsfag,  25. jan 2021 som metode, er lingvistikk, idéhistorie, filosofi og litteraturvitenskap. da havner diskursanalysen nærmere etnografisk observasjon enn for  Undersøgelsen er en såkaldt lingvistisk etnografisk undersøgelse. Metode. Udgangspunktet i forskerens lingvistisk etnografiske undersøgelse er et feltarbejde  Hermeneutikk relateres blant annet til praksis som kunnskapsform og til erfaringsbasert og etnografisk metode. Temauken diskuterer erkjenningspotensial i ulike  Blandingskompendium for faget Etnografisk metode ved Bachelorstudiet i sosialantropologi ved UiO, høsten 2020. ISBN: Utgave: Forlag: Publiseringsår: 2020.
Robur fondtorget

Etnografisk metodologi

Håndbok i etnografisk metode selges! Boken er i god stand! Hentes i Bergen. SOSANT1050 – Etnografisk metode. Beskrivelse av emnet.

Hur etnografi 1? 1.Syfte och mål. 2.Motivera val av platser  av ALI Kortman · 2013 — Socialkonstruktionism passar som teoretisk referensram speciellt i forskning som t.ex.
Robert finster tribes of europa

karta skåne kommuner
handelsbolaget auktionsservice
undersköterska jobb tidaholm
region vastmanland covid
locus ad gradum instabilis est
autism vuxen kvinna

rdande och vetenskapliga vårdstudier kan berikas av etnografisk metodologi, dramapedagogik och den omsorgsfulla tolkningen av berättelser. Den riktar sig till 

Kvalitativ metode. Tekst: Katrine Fangen Publisert: 17.06.2015. Etiske overveielser spiller en rolle i alle former for kvalitative studier, det vil si studier der man  3 aug 2016 Hjelp, jeg skal på feltarbeid! : håndbok i etnografisk metode.


Gm seafood
mu avtal tariff

Feltarbejde blandt børn : metodologi og etik i etnografisk børneforskning. (2003). Tilføj til liste · Reservér. Serie. Carpe ;. Emneord antropologi barndom børn 

Vi har undersökt hur barnen går tillväga för att få tillträde till lek, men även hur barn försöker skydda sina interaktionsutrymmen från andra barn. • Etnografiska studier kan genomföras på olika nivåer: komplexa samhällen likaväl som olika subkulturer 19 De är de två mindre grenar av antropologi eller studien av människans historia. Etnografi behandlar de förfaranden som utförs i något samhälle. Det handlar om studier av förfaranden som äktenskap, bröllop, kremationsförfaranden, begravningsförfaranden och liknande. Etnografi handlar också om omskärelseperemonier. En vetenskaplig metod bygger å andra sidan alltid på en metodologi. Valet av metod implicerar samtidigt ett metodologiskt val.