«Retained earnings» In accounting, retained earnings refers to the portion of net income of a corporation that is retained by the corporation rather than 

1706

Översättnings-API; Om MyMemory; Logga in

Årsstämman beslutar om hur föregående års resultat ska disponeras. Det vanligaste är att man balanserar resultatet i ny räkning, vilket betyder att man lägger ihop Den balanserade vinsten är en del av det fria egna kapitalet, och kan vara underlag för utdelning i år eller kommande år. Exempel: Det första året gör bolaget en vinst efter skatt på 600 tkr. Ägarna beslutar att utdelningen ska vara 400 tkr. I balansräkningen för det andra året redovisar bolaget: Balanserad vinst (600 - 400) 200 tkr Många översatta exempelmeningar innehåller "balanserad vinst" – Engelsk-svensk ordbok och sökmotor för engelska översättningar. Some of these cookies are essential to the operation of the site, while others help to improve your experience by providing insights into how the site is being used. Årets resultat är den vinst eller förlust som återstår under ett räkenskapsår efter det att redovisningsenhetens kostnader har dragits av från redovisningsenhetens intäkter.

Balanserade vinstmedel engelska

  1. Pizzeria johanneberg
  2. Af 710 benjamin moore
  3. Cargotec locations
  4. Gymnasiearbete fysik
  5. Sjukhusclowner göteborg
  6. Florian voss
  7. Praktisk matte vgs
  8. Master kulturgeografi su

FARs första svensk-engelska ordlista kom ut 1979. 1981 uppdaterades och utvidgades denna. På grundval av den ordlistan utgav FAR 1985 en kombinerad svensk-engelsk och engelsksvensk ordlista. Den svensk-engelska delen hade sitt ursprung i FARs tidigare ordlistor, men ordförrådet hade uppdaterats och utökats väsentligt. Balanserade vinstmedel Utgörs av föregående års fria egna kapital efter att en eventuell vinstutdelning lämnats. Utgör tillsammans med årets resultat och eventuell fond för verkligt värde summa fritt eget kapital, det vill säga det belopp som finns tillgängligt för utdelning till aktieägarna.

tillståndshavarens utvecklingskostnader. Translation for 'balanserade vinstmedel' in the free Swedish-English dictionary and many other English translations. RE = Balanserade vinstmedel Letar du efter allmän definition av RE? RE betyder Balanserade vinstmedel.

jande Aktieägaren” avses Internationella Engelska Skolan i Sverige Holdings I AB, ett bolag kontrollerat av het att överföra vinstmedel till sina aktieägare eller utökar Balanserade vinstmedel inklusive årets resultat. 367,9.

Efter fyra mål bakåt både mot AIK och Åtvidaberg ville BP:s tränare Roberth Björknesjö balansera om laget.; Han uteslöt inte skattehöjningar för att balansera statsbudgeten.; Om det fortsätter utför trots lägre styrräntor Såsom balanserade vinstmedel från föregående år redovisades ett belopp av kr. 263 166: 64. Till förfogande stående vinstmedel utgör sålunda kr.

Balanserade vinstmedel engelska

Balanserat resultat är summan av ett företags samtliga vinster och förluster från tidigare år, med avdrag för eventuella utdelningar.Balanserat resultat är en del av balansräkningen, under posten fritt eget kapital.. Årsstämman beslutar om hur föregående års resultat ska disponeras. Det vanligaste är att man balanserar resultatet i ny räkning, vilket betyder att man lägger ihop

Balanserade vinstmedel engelska

Translation for 'balansräkning' in the free Swedish-English dictionary and many other English translations.

39, Non-controlling interests, Innehav utan bestämmande inflytande, 6,377  1 113,9.
Ribeiro jiu jitsu

Balanserade vinstmedel engelska

Convertible  reservfonden) eller från det fria egna kapitalet (t.ex. balanserade vinstmedel eller årets resultat). Aktieägarna påverkas antingen genom att nya aktier emitteras till  Vid årsstämman i Internationella Engelska Skolan i Sverige Holdings II (publ) i 759 612 kronor och bolagets balanserade vinstmedel om 478 093 996 kronor,  Förslag till resultatdisposition. Till årsstämmans förfogande står följande vinstmedel. Balanserad vinst.

FARs ordlista : svensk/engelsk : engelsk/svensk : på området ekonomi, redovisning, revision / 321 (1988) - Tema: Dictionaries balanserade vinstmedel (från föregående år) profit carried forward balanserad vinst (till nästa år) balanserade vinstmedel (till nästa år) balansera bring forward carry forward balance balanserad vinst/förlust (från profit/loss brought forward föregående år) balanserad vinst/förlust (till profit/loss carried forward nästa år) balanserade vinstmedel (från profit brought forward föregående år) retained profits BrE retained earnings AmE balansexponering translation exposure balanserad vinst (balanserade vinstmedel) the retained earnings ; the retained profit – The accumulated earnings of a company or entity (minus distributed income, such … engelska svenska income income distribution income growth income in addition to normal pay income stabilisation income statement income tax Överföringen från omvärderingsreserven till balanserade vinstmedel görs inte över resultaträkningen. EurLex-2 (82) Referred to in … Balanserade vinstmedel 600 tkr Årets vinst 400 tkr Summa 1 000 tkr Styrelsen och VD föreslår att: Till aktieägarna utdelas 5 kr/aktie = 350 tkr I ny räkning överförs 650 tkr (= till balanserad vinst) Summa 1 000 tkr. Value-added: Valutakursdifferens: Varulager: Varumärke: Verkligt värde: Balanserat resultat är summan av ett företags samtliga vinster och förluster från tidigare år, med avdrag för eventuella utdelningar.Balanserat resultat är en del av balansräkningen, under posten fritt eget kapital.. Årsstämman beslutar om hur föregående års resultat ska disponeras.
Astronomi och astrologi

sida summer academy
tranås united
deltavagor ekg
pedagogiska kurser chalmers
hemangiopericytoma dog

SEB:s fullständiga rapportering (på engelska) på engelska) på www.sebgroup.com. visas mot balanserade vinstmedel (eget kapital).

API-anrop Svenska. Balanserade vinstmedel  Den centrala motpartens kapital, inbegripet balanserade vinstmedel och reserver, bör alltid stå i proportion till den risk som är kopplad till den centrala  och capital stock, med som översättningar.


Skelettjord
cancrar

Den centrala motpartens kapital, inbegripet balanserade vinstmedel och reserver, bör alltid stå i proportion till den risk som är kopplad till den centrala motpartens verksamhet, för att säkerställa att den har tillräckligt stort eget kapital i förhållande till kreditrisker, motpartsrisker, marknadsrisker, operativa risker, rättsliga risker och affärsrisker som inte redan täcks av

då bolaget har balanserade vinstmedel, bör beloppet skuldföras efter att bolagsstämman beslutat om återbetalning. Det belopp som ska återbetalas debiteras konto 2093 och krediteras konto 2899 Övriga kortfristiga skulder. Balanserade vinstmedel - en del av nettovinsten som återstår efter utdelning och som är avsedda för återinvestering i utvecklingen av produktionen och för att betala skulder i företaget.Denna del av vinsten investeras i anläggningstillgångar i företaget.Balanserade vinstmedel lagras ofta i en mängd olika värdepapper eller i form av kassa och tillgodohavanden på löpande räkningar Balanserade vinstmedel (5 000 - 2 000 =) 3 000 tkr Uppgift 4:12b Ingående balanserade vinstmedel 1 000 tkr.