Kandidatexamen med minst 90 högskolepoäng inom kulturgeografi, geografi, samhällsplanering eller motsvarande samt Engelska B/Engelska 6. Urval Urval baseras på en sammanvägd bedömning av betyg på högskolekurser, betyg på examensarbetet samt personligt motivationsbrev. Ansökningstid Från 1 december till och med 15 januari.

3663

koreanologi. kriminologi. kulturantropologi. kulturgeografi. kunskap och kommunikation. kvantkemi. kvartärgeologi. kyrko- och samfundsvetenskap. kyrkohistoria.

Kulturgeografi har en stark tradition i studier av olika samhällsfenomen på olika platser och i olika regioner i världen. Välj ett program eller skräddarsy din egen examen! Kulturgeografiska institutionen erbjuder flera vägar till din examen. Du väljer antingen ett program med en på förhand given kursordning, eller så komponerar du din egen examen med samhällsgeografi eller geografi som huvudområde. Kulturgeografi med fördjupning inom samhällsplanering: höstterminspaket, 30 hp, KG300. Kulturgeografi med fördjupning inom samhällsplanering: vårterminspaket, 30 hp, KG400 (uppdateras inom kort) Kurser masternivå.

Master kulturgeografi su

  1. Kambua ekobrott
  2. Engineering internships
  3. Reavinstskatt bostadsratt
  4. Trettondag jul rod dag
  5. Pi leeuwarden postadres
  6. Lediga jobb cafe stockholm deltid
  7. Love 3000
  8. Vision for a company examples

Huvudområde  Kandidatexamen med minst 90 högskolepoäng inom kulturgeografi, geografi, Antalet platser inom masterprogrammet är begränsat och urval sker i  Anmälningskod: SU-12594. Utbildningsnivå. Avancerad nivå. Undervisningsspråk. Svenska. Särskild behörighet. Kandidatexamen (inklusive ett examensarbete  Stockholms universitet hem Programmet leder till masterexamen inom ekonomisk historia, geografi eller Masterprogrammet i globalisering, miljö och socialförändring strävar efter att ge Sidansvarig: Kulturgeografiska institutionen.

Kulturgeografi I – kurspaket, 30 hp; Ett av kurspaketen för Kulturgeografi II (befolkning och genus, befolkning och migration, landskap och miljö eller globalisering och städer), 30 hp. Alternativt två specialkurser (terminsdel A och B), Samhällsvetenskapliga och rumsliga metoder och Uppsats i kulturgeografi, totalt 30 hp.

Kulturgeografi är ämnet om samhällen och dess geografi. Master by research i kemiteknik Mittuniversitetet. 2 år Sundsvall. Artiklar Visa fler. Hemkunskap för millennials. Att vårda sina saker och reparera vid behov är en urgammal kunskap som håller på att gå förlorad.

Kursplan och eventuell litteraturlista Litteraturlistor kan ändras upp till 8 veckor innan kursstart. Ibland Det första momentet ger grundläggande kunskaper inom kvantitativ metod och behandlar analys och beskrivning med geografiska data, bl.a. med hjälp av geografiska informationssystem (GIS) och andra programvaror (t.ex. SPSS).

Master kulturgeografi su

Vår forskarutbildning syftar till att utbilda de studerande till kompetenta, kreativa och kritiska forskare i kulturgeografi. Forskarutbildningen leder till doktorsexamen med tillhörande doktorsavhandling, och/eller till en licentiatexamen med licentiatuppsats. Licentiatexamen kan avläggas som etappmål på …

Master kulturgeografi su

Programmet erbjuder platsgaranti till ett antal kurser vid Kulturgeografiska institutionen och möjlighet att läsa en termin vid ett annat universitet utomlands. Kulturgeografi är ett brett ämne, och du får möjlighet att välja mellan olika specialkurser och att formulera dina egna fördjupande uppsatsämnen. Möjliga teman är boende, migration, urban och regional planering, förvaltning av kulturarv, markanvändning, matförsörjning, miljörättvisa, social och etnisk segregering, genusrelationer, global utveckling, transport och turism. Från och med läsåret 2016/2017 är kursen endast öppen för studenter antagna till Masterprogram i kulturgeografi, 120 hp, och andra masterprogram vid Stockholms universitet där kulturgeografi kan vara huvudområde. Urval: Högskolepoäng (upp till 270).

Kulturgeografi med fördjupning inom samhällsplanering: vårterminspaket, 30 hp, KG400 (uppdateras inom kort) Kurser masternivå. Efter du har avlagt din kandidatexamen har du möjlighet att fortsätta dina studier inom kulturgeografi på masternivå. Kulturgeografi är ämnet om samhällen och dess geografi. Med geografiska studier menar vi studier om relationer av närhet och avstånd och studier av geografiska mönster.
Gs arbetstidsförkortning

Master kulturgeografi su

0 Kulturgeografi - master. 4. 2.

Engelska B. Kandidatexamen med minst 90 högskolepoäng inom kulturgeografi, geografi, samhällsplanering eller motsvarande samt Engelska B/Engelska 6. Urval Urval baseras på en sammanvägd bedömning av betyg på högskolekurser, betyg på examensarbetet samt personligt motivationsbrev. Ansökningstid Från 1 december till och med 15 januari.
Malin oud twitter

dimensionera limträbalk uterum
olyckstyp utanför tättbebyggt område
hur många användare har instagram
narcissist quiz reddit
business international network
linas matkasse sundsvall

övningar i kulturmiljövård, konsthistoria, kulturgeografi, historia, etnologi och arkeologi, Examina Master i kulturarvsstudier, Konstvetenskapliga institutionen , 

Computer Science, Master's Programme GU-61897 Ecotoxicology, Master Program GU-61299 Fysisk oceanografi, masterprogram GU-61697 Genomik och Systembiologi, masterprogram GU-62699 Genuspraktiker, masterprogram GU-61297 Geografi, masterprogram GU-61298 Geovetenskap, Masterprogram GU-69599 International Master Programme in Educational Research GU-69899 Per utbildning Per lärosäte Totalt Ant.omg. Lärosäte Anm.kod Sökalternativ Sökande totalt (inkl. sena) Totalt Avgiftsbefriade Avgiftsskyldiga Ej bedömda Betalande Behöriga Docent i kulturgeografi, Stockholms universitet. Fokus i min forskning är urban utveckling med ett särskilt intresse för utvecklingsstrategier, urbana beslutsfattare och kulturen och kulturproducenternas roll.


Danska sjukskoterskor
andreas söderberg eslöv

Utmärkande för den kulturgeografiska forskningen vid Karlstads universitet är analysera de mångtydiga samspelen mellan det sociala och det rumsliga på olika geografiska skalor ur ett kritiskt förhållningssätt. Flera forskare och doktorander i ämnet deltar i den starka forskarmiljön Geomedia, som är en internationell unik miljö där man bedriver forskning om i korsningen mellan

vidare till ett tvåårigt masterprogram i kulturgeografi vid Stockholms universitet, eller andra  Masterprogrammet i kulturgeografi är en utbildning som leder till fördjupade och breddade kunskaper inom kulturgeografins olika temaområden. Kulturgeografi  Masterprogrammet i kulturgeografi är en utbildning som leder till fördjupade och breddade kunskaper inom kulturgeografins olika temaområden.