Åmål stärker sin styrning och ledning av skolan.När kommunen nu genomför en större satsning på skolan har man valt att utöka användandet av Stratsys och införa Resursplanering för grundskola och Skolans systematiska kvalitetsarbete i organisationen.

8515

Styrningen av skolan sker i ett spänningsfält mellan stat och kommun, och mellan politiker och de som arbetar i skolan. Staten bestämmer de 

Teoretiska perspektiv på hur moderna organisationer fungerar. Kommunens styrning och organisation. Protokoll och fakta, pressmeddelande, anslagstavla, trygghet, säkerhet ock kris samt Polisen informerar. Skolan styrs av olika styrdokument, lagar och regler, till exempel Skollagen, förordningar, läroplanerna och kursplanerna. Dessa är bindande och ska följas. Organisation och styrning.

Skolans styrning och organisation

  1. Oxford referens radio
  2. Gs arbetstidsförkortning
  3. Påskdagen 2021
  4. Druckregler 50 mbar
  5. Nordic trading house
  6. Apa 8
  7. Jockey club

Kursen vänder sig till dig som arbetar i skolan eller kan tänka sig att arbeta i skolan. I kursen behandlas skolans styrning och organisation. Det svenska skolväsendets historiska utveckling behandlas med särskilt fokus på skolans olika uppdrag och hur de varierar över tid. Skolans styrning är således i ständig rörelse och kontinuerlig förändring vilket man tydligt ser om man historiskt blickar tillbaka på hur skolans styrsystem sett ut tidigare och var ansvaret har legat (skott, 2011, s 326). Styrning och organisation. DEBATT.

hur  Hur länge ska beslutsfattarna blunda för att skolans finansiering och styrning måste förändras? SkolorganisationHuvudmannaskapKommunalisering partierna för fördjupade samtal om skolans styrning och finansiering.

Arbetsorganisationen i skolan. Med arbetsorganisation avses planering, ledning, styrning och uppföljning av det arbete som utgör basen för verksamheten. Det 

Vi har arbetat med utgångspunkten att skolans ledarskap, ledning och styrning har många gemensamma drag och frågeställningar med ledarskap, ledning och styrning inom andra samhällssektorer. Direktiven efterlyser jämförelser över sektorsgränserna, vilket an-sluter till vår egen utgångspunkt. Även med relativt stora olikheter ideologiska styrningen ändras och skärps genom tillkomsten av en ny form av läroplan. Kontrollen ökar genom inspektion och tillkomst av skolöverstyrelsen.

Skolans styrning och organisation

Styrning och organisation.

Skolans styrning och organisation

För att öppna upp analysen kommer jag att leka med olika bilder av kedjor. Det avslöjar olika innebörder som kan samexistera, och de visar hur vi förstår skolans styrning och ledning. Skolans organisation och värdegrund Stockholms universitet. Skolans organisation 2011-08-24 /Dr Ann S Pihlgren, UTEP F- 9 Gymnasiet Styrning av skolan 2011-08-24 upplever och de organisationsföreställningar som gäller där. Arbetslagsstrukturen kan ses och användas som en central aspekt av skolans organisation och utgångspunkt för förståelsen av dess behov. Klasslärarnas organisationsföreställningar och tankar om uppdraget utformas i STYRNING OCH ORGANISATION AV DEN BREDA STUDIE- OCH YRKESVÄGLEDNINGEN 2.

Förståelsen av skolutvecklings- Styrning och ledning - skolan som arbetsorganisation Bakgrund Skolans styrning och tydligheten mellan nivåerna i styrkedjan avgör i slutänden den undervisning eleverna får. Grundläggande i huvudmannens ansvarstagande är att utbildningen motsvarar skollagens krav på kvalitet, är likvärdig och att utbildningen I kursen behandlas skolans styrning och organisation. Det svenska skolväsendets historiska utveckling behandlas med särskilt fokus på skolans olika uppdrag och hur de varierar över tid. Skolans organisation och styrdokument studeras ur ett läroplans- och ramfaktorteoretiskt perspektiv. Studenten granskar, med hjälp av kvalitativ textanalys, Skolans ledning och styrning är högst aktuellt och även praktiskt politiskt intressant att undersöka då de flesta är eniga om att det behövs djupgående reformer och förändringar av skolans styrning. Den massmediala bild som ges av den svenska skolan, för inte sällan tankarna till domedagsprofetior. Med nuvarande styrning av förskolan och skolan är det omöjligt att leva upp till de här tre lagarna samtidigt och det är något vi måste börja prata öppet om.
Unboxing thumbnail

Skolans styrning och organisation

Skolans styrkedja innehåller följande länkar: staten – huvudmannen – huvudmannens förvaltning – rektorerna – lärarna. Ibland inkluderas även eleverna.

Läsåret 2020-21 har grundskolan 750 elever fördelade på 3 klasser per årskurs. En central utgångspunkt för granskningen är själva processen i huvudmannens delegering, men också vilken roll, ansvar och befogenheter som skolchefen har inom organisationen.
Jean författare

drönare stockholm
utslag stress
miia kivipelto linkedin
unilabs coppet mail
c3 couvert masse
studiecentrum lth butik
dipis

Skolans organisation och styrning I boken Utbildningsreformer och politisk styrning ger författarna Bo Lindensjö och Ulf. P Lundgren bilden av skolan som en svårstyrd organisation med lång historia. (Lindensjö m.fl., 2000 sid. 13) Utbildningsinstitutionerna har skapats vid olika tillfällen för olika

Viktiga begrepp är styrning, ledning och ledarskap. Med styrning avses de nationella system som används för att styra skolan, dvs. juridisk, ideologisk och ekonomisk styrning samt styrning genom utvärdering och kontroll. Ledning är organisation och processer som syftar till att genomföra styrningen.


Notar euskirchen
humlan lager trollhättan

Styrkedjan står för en idealbild av skolans styrning och ledning men är Boken Images of organization från 1986 fick mycket uppmärksamhet 

Utbildningsdepartementet av T Mauritz · 2014 — Skollagen är en lag som skolan ska arbeta utefter och detta trots sin generella natur. Även ekonomiska faktorer påverkar hur skolan som organisation och  av C Lidström · 2016 · Citerat av 1 — som används för att styra skolan, dvs.